Innervegg

Innervegger i en bygning defineres vanligvis som vegger som deler et rom, i motsetning til yttervegger. Det er to typer: bærende og ikke bærende.

Bærende vegger

En bærende skillevegg er en skillevegg som bærer en vertikal belastning og sin egen vekt. Bærende skillevegger bruker i alle bygnings- og huskonstruksjoner. For å bygge en god og solid bygning eller et hus brukes det en bærende skillevegg som bidrar til å holde de vertikale belastningene. En bærende skillevegg er en vegg som er tradisjonelt laget av murstein, blokker eller betong og har høy brannmotstand og lydisolasjon av høyt nivå.

Dens ulempe er at utformingen av de innvendige lokalene er ikke fleksibel. Vegger i underetasjer holder husets tak og øvre etasjer. Veggene som bærer denne belastning holder vekten på de øvre etasjene og flytter den til fundamentet. For å sikre sikkerhet i hele huset må denne type vegger må plasseres forsiktig under bjelker på den øvre etasjen.

Ikke-bærende vegger

Ikke-bærende vegger er skillevegger av metallstolper som kan brukes i boliger, kommersielle bygninger og bygninger for detaljhandel. Ulike systemer er løsninger for enkel fordeling til veldig effektive vegger som tilsvarer de høyre kravene til brannmotstand, lydisolering og høyde. Disse universale systemene er en rask og økonomisk løsning for utforming av lokaler både ved renovasjon og bygging av nye bygninger.
Stålskillevegger kan øke den generelle estetikken på arbeidsplassen og ved behov kan de modifiseres for å redusere lyden slik at prosesser med nye støy kan skje i roligere områder. Dette kan ikke bare øke produktivitet, men også hjelpe de ansatte å overholde forskriften om begrensing av støy og holde de ansatte i et trygt og komfortabelt miljø.

Stålkonstruksjoner er veldig sterke og oppfyller perfekt kravene til det industrielle arbeidsmiljøet. I motsetning til andre materialer som kan brukes, brytes de ikke ned og krever minimalt vedlikehold. På grunn av sine hygieniske egenskaper kan de brukes i et spesifikt miljø, for eksempel mat- og medisinproduksjon.


Teammedlemmer i selskapet Tiveta Innredninger AS har over 20 års erfaring på dette feltet og har levert kvalitetstjenester til tusenvis av kunder og har fått deres tillit. Så kundebasen vår har vokst gjennom anbefalinger. Vi er klare til å møte alle utfordringene knyttet til innerveggløsninger.