Ideologi og verdier

Sikkerhet


Arbeidssikkerhet og helse er et av våre prioriterte mål. Vi streber etter å skape et miljø hvor folk kan utføre oppgavene sine ved å forhindre ulykker. Vårt viktigste mål er å forberede, støtte og beskytte de ansatte på høyest mulig nivå i hvert prosjekt.

Integritet

Overholdelse av standardene for arbeidsmoral er vår verdi som vi verner om med engasjement ved å være et positivt forbilde når vi utfører oppdragene våre. Grunnlag for Tiveta er den stadig voksende kundetillitt.

Teamarbeid

Hemmeligheten bak vår bussinessuksessen er det at vi fokuserer oss på teamstrukturen og ikke personligheter. Det å ha en riktig teamarbeidsstruktur i selskapet åpner muligheter for å lykkes med å oppnå mål ved å anvende mer effektive løsninger. Alle i teamet vårt er inspiratorer. Vi motiverer hverandre til å arbeide, søke utviklingsmuligheter samt ha en vellykket karriere. Med denne tilnærmingen streber vi etter å være et forbilde i byggebransjen.

Innovasjon

Vi utvikler og implementerer de nyeste teknologiene. Vi lytter til og lærer av hverandre, søker kunnskap, vi er åpne for de beste ideene og forbedrer oss stadig.

Rykte

Våre handlinger må tilsvare våre ord. I Tiveta er rykte ikke noe som man har allerede tjent, og det vil aldri være det. I Tiveta er rykte en verdi som man alltid må strebe etter og være opptatt av.

Respekt

Denne verdien er en grunnleggende adferdsregel som likner en polstjerne til alle våre ansatte i alt de gjør. Vi respekterer oss selv, våre kunder, partnere, lov og annen lovgivning, miljøet og samfunnet.

Erfaring

Kun de beste og mest erfarne innen byggebransjen gjenstår. Som representanter for dette feltet behandler vi ansvaret klart og med størst oppmerksomhet på detaljer. Når våre kunder henvender seg til Tiveta, vet de at de ikke bare vil få råd, men også kvalitetstjenester fra folk som er herdet av lang arbeidserfaring, og deres prosjekter vil bli sikkert implementert.

Kvalitet

Vår ambisjon er enkel – å være de beste, kontinuerlig forbedre oss, vokse og tilby tjenester av høy kvalitet til markedet. Vi streber etter det gjennom prisme av systematisk teamarbeid og lidenskap for arbeidet vårt, systemkontroll og ved å ansette og trene de mest kvalifiserte folk.

Kommunikasjon

Vår evne til å lytte og holde en konstruktiv dialog tillater oss å bygge åndelig sterke broer til vellykket kommunikasjon med alle våre kunder partnere og ansatte. Kommunikasjonskunsten er nøkkelen til en bedre morgendag.

Kundetilfredshet

Virksomhetens endelige resultat må være en fornøyd kunde. Fra signering av en avtale til implementering av den. Imidlertid har vi en annen tilnærming – vi må ikke bare møte, men overgå forventningene hele tiden. Vi har lagt lista høyt i dette området. En fornøyd kunde er den beste prisen for oss. Og dette er ikke en strategi – det kommer fra hjertet.