Annlegsleder Marius Strand Amundsen (Peab AS) og arbeidsleder Justinas Ranonis (Tiveta Innredninger AS).

AV Saulius Bagdonas / August 29, 2020 / Nyheter

Martina Hansens prosjektet er fullført

Martina Hansens Hospital er et privat sykehus på Dønski i Bærum, eiet av stiftelsen med samme navn. Sykehuset ble bygget i 1936 med midler fra Martina Hansens legat. Det ble bygget som et spesialsykehus for pasienter med tuberkuløse sykdommer i ben og ledd. Sykehuset opererer årlig ca. 3 000 pasienter og behandler ca. 14 000 pasienter poliklinisk.
Disse tallene vil snart øke betydelig.

Tiveta Innredninger har sammen med hovedentreprenøren PEAB AS ferdiggjort sykehusutviklingsprosjektet som vil spille en viktig rolle i å ta vare på det økende antallet av pasienter.

Vi diskuterer dette i detaljer med lederen og veilederen Justinas Ranonis.

 

Hva slags følelser veller opp i deg etter å ha ferdiggjort tidligere prosjekt i karrieren din? 
Hva kan jeg si? Det er bare positive.

 

Når startet Tiveta arbeidet på byggeplassen og hva imponerte deg mest?
Vi startet 18. mars, siste året. Arbeidet begynte med de innvendige veggene, da betongarbeidet var ferdig.  Mitt første inntrykk var at vår involvering i prosessen kunne startet senere, når betongarbeidet var ferdig.


Kan du beskrive konstruksjonen og de tekniske løsningene av bygningen?
Konstruksjonen av denne bygningen skiller seg ikke ut fra de andre bygningene.  Alle de bærende betongkonstruksjonene er oppført av kunden. 90% av fasaden er byget av murstein, bare den tekniske etasjen, skiller seg ut med sine ekstremt dyre inne paneler. Bygningen har syv etasjer: i U2 og U5 er det tekniske rom. I U1 finnes administrasjons og assisterende lokaler. I 1.etg. er det pasient mottak og behandlingsrom. 2. etg. er enda ikke bestemt, 3. etg. inneholder avdelinger for mer utsatte pasienter som ikke kan reise rett hjem etter operasjonene. I 4. etg. er det opereringssone med assisterende rom. Den største forskjellen er inne, vindusåpningene er laget uten vanlig kanting, og alle vinduskarmene er laget av eik. De innvendige veggene er underlagt høye krav til lydisolering, derfor måtte taket og gulvarealet behandles eksepsjonelt nøye og riktig. På grunn av krav til hygiene måtte 70% av de innvendige dørene sparkles og males før installering. Absolutt ingen utstyr, kasser og diverse måtte monteres på de innvendige og utvendige veggene. Blyplater ble installert i operasjonsrommene for å beskytte pasientene mot stråling.


Med hvilke ledelsestrekk og kvaliteter skiller hovedentreprenøren PEAB AS seg ut fra resten av markedet etter din mening, og var det ett fruktbart samarbeid?
PEAB AS er kjent for deres evne til sin perfekte planlegging, og strengt følge de etablerte planer. De har ett team av profesjonelle som bærer hele konstruksjonsprosessen på egne skuldre. De er kommunikative, adekvate, profesjonelle og pålitelige partnere. Med disse kan vi til og med bygge i Antarktis.


Var dette ditt første kjennskap til gjennomføringen av ett slikt bygg?
Ja det var min første erfaring med denne type konstruksjon innen byggebransjen.


Hva var den største utfordringen du hadde under prosessen og hva ble gjort for å løse det?
En av de største utfordringene var å utføre det hurtiggående planleggingsprosessen og selvfølgelig alle de tekniske utfordringene involvert i å bygge det medisinske anlegget, som ville hatt store følger hvis noen, selv små detaljer ble oversett. Noen ganger var jeg nødt til å arbeide flere helger for å innhente våre avtaler. Senere da situasjonen var under kontroll igjen, fortsatte vi utfordringene, som økte i størrelse.

Hva slags spesifikk funksjon vil sykehusets sidebygg ha?
Samme som det gamle bygget, for å dekke tilgangen ved for mange pasienter


Er denne bygningen klassifisert under BREEAM?
Ja.


Har denne bygningen noen spesielle uvanlige teknologier, hva er dette i tilfelle?
Jeg tror at alt var typisk av denne type bygning, jeg merket ikke noe eksepsjonelt.


Hvilke rekker av arbeidsoppgaver ble utført av Tiveta Innredninger AS sitt team under denne konstruksjonen?
Eksteriør og interiør, vegger, fasadepaneler, vinduer og innvendige tak


Hva var antallet snekkere i den høyeste perioden?
18.


Hvordan gikk det med HMS-avdelingen, unngikk dere arbeidsulykker under arbeidet?
Vi fulgte strengt alle etablerte regler for helse, sikkerhet og analyse. Spesielt hvis arbeidet var uvanlig og kunne gå ut over de ansattes helse.


Hva var din erfaring som leder ved utviklingen av Martina Hansens Hospital sitt prosjekt?
Siden dette var mitt første prosjekt av dette slaget, fikk jeg erfart en god del tekniske ferdigheter, hvor hver detalj betyr mye. En verdifull erfaring.


Hva er neste steg for Justinas Ranonis i konstruksjonsbransjen? Kan du beskrive det?
For øyeblikket vil alt mitt fokus rettes mot det nye Sville T3 prosjektet, hvor vi delvis utfører entreprenørrollen, som bringer oss nye utfordringer.

 

Og tradisjonelt, hva kan du si til tilhengerne av Tiveta Innredninger AS?
Jeg vil takke alle tilhengerne for deres interesse og vennskap. Jakt deres drømmer og lykken vil utvilsomt smile til dere.