Arbeidsleder Laurynas Jermolajevas.

AV Saulius Bagdonas / Juni 05, 2020 / Nyheter

Løkenåsveien 45 – Lørenskogs pynt

Løkenåsveien 45 er et ekstraordinært prosjekt som er inkludert i historien til Tiveta Innredninger AS.

En ny fantastisk bygning har skutt i været i Lørenskog kommune. Prosjektet ble overlatt til hovedentreprenør HENT AS som har vært vår forretningspartner i mange år.

Arbeidsleder Laurynas Jermolajevas forteller om hele byggesyklusen og vårt bidrag.

God lesing!

Prosjektet Løkenåsveien 45 i Lørenskog er nå fullført. Kan du fortelle mer om bygningens formål og funksjon?
Bygningen er delt i to deler: en barnehage og omsorgsboliger. La meg fortelle litt om hver av dem. Barnehagen som ligger på 2 etasjer består av 10 grupper og et personalrom. Barnehagens areal dekker 1 000 kvadratmeter. Omsorgsboliger består av 30 leiligheter (hver av dem med arealet på ca. 50 kvadratmeter) på 3 etasjer.

Hvor lenge varte prosessen?

Det tok 4 år fra gravearbeid til levering av nøkler, og det er rekord kort tid gitt bygningens parametere. Våre oppgaver i dette prosjektet varte i ett år.

Hvordan skiller konstruksjonen til denne bygningen seg fra andre bygninger av lignende art?

Hele konstruksjonen består av laminert trevirke som her i Norge kalles limtre. Veggene er laget av 20 cm tykt limtre, og tykkelse på etasjeskiller er på 55 cm – det var sikkert noe ganske nytt og imponerende. Det er også verdt å nevne at vi har bygd et ekstra trerammeverk på 15 cm på fasadesiden som ble isolert med 10 cm lag mineralull og som ble flyttet 10 cm fra den laminerte konstruksjonen. Altså total tykkelse på den ytre veggen er 51 cm.

Hvilke arbeidsoppgaver utførte Tiveta Innredninger AS i dette prosjektet?

Omfanget av arbeidsoppgavene våre var ganske stort. Vi har montert en ekstra vegg omkring den ytre bærende veggen i limtre, kledd fasaden med planker og plater. Vi har montert innerveggene, dørene, vinduene og utført finpussing av karmer og åpninger samt montert veggpaneler i 47 baderom. Vi har bygd en pergola. Pergolaer er forbedrede og mer holdbare lysthus som dateres tilbake til antikkens Roma. De fungerer ikke bare som lysthus, men også som et moderne skille mellom utearealer og utvider bygningen på terrassen. I løpet av dette prosjektet ble det installert solcellepaneler på toppen av pergolaen. Alt monteringsarbeidet ble utført ved hjelp av en kran. Vi har også bygd 30 balkonger med gjerder og terrasser. Denne oppgaven krevde mye innsats og forsiktighet. Også i dette tilfellet trengte vi en kran. Monteringsarbeidet av det bølgende taket er også merkbart. Sluttresultatet ser veldig vakkert og innovativt ut.

Hva er bygningenes totale areal?

Det totale prosjektarealet er 5 000 kvadratmeter. Det var et av de største objektene i hele min arbeidserfaring. Vi har arbeidet hardt.

 

Har dette objektet BREEAM-klassifiseringen?

Nei, men når jeg ser på strukturen til det, tenker jeg at det holder seg til visse BREEAM-standardene. De fleste delene av bygningen er lagt av tre, noe som tyder på at bygningen er miljøvennlig. Som sagt, er taket og de ytre veggene dekket med solcellepaneler. Det er en energieffektiv bygning som oppfyller ett BREEAM-krav til.


Hvor mange arbeidere fra Tiveta Innredninger AS strevde på byggeplassen i rushtiden?

Under den mest intensive perioden hadde vi 30 arbeidere – dette var en ganske stor utfordring for meg som arbeidsleder. Selv om vi har tegninger med oss på objektene, oppstår det alltid noen uklarheter og problemer som må løses og avklares slik at vi kan utføre arbeidet i samsvar med kravene. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle arbeiderne som bidro til byggingen av dette prosjektet. Uten dette fantastiske teamet ville vi ikke oppnådd våre mål.

Hva var de største utfordringene som du har hatt under byggingsprosessen?

Det var ganske mange av dem. Jeg måtte vie meg helt til det slik at det tildelte arbeidet kunne utføres best mulig. Hvert objekt i vår praksis er en slags utfordring for hver arbeidsleder. Vi har satt spesielt fokus på levering av materialer. Jeg kan si at den største utfordringen var det å bruke produksjonen innen den tildelte tiden.

 

I fjor bygde selskapet HENT verdens høyeste trebygning, Mjøstårnet, som har 18 etasjer og er 85,4 meter høyt. Dette prosjektet er analogisk siden det ble anvendt Moelven Limtre AS sin produksjon og sitt system. Er dette byggesektorens fremtid?

Det er sikkert det. Dette vil være en av måtene å bygge på i fremtiden. Vi går inn i en ny epoke for konstruksjon der alle bygninger vil bli underlagt stadig større og strengere krav. Det skal bygges miljøvennlige, rene, og energieffektive bygninger. Etter min mening vil vi møte denne type konstruksjonsløsninger mye oftere i fremtiden.

 

Laurynas Jermolajevas før og etter byggingen av Løkenåsveien 45. Hvilken kunnskap har du tilegnet seg som arbeidsleder?

Erfaring som jeg har fått som arbeidsleder i dette objektet er uvurderlig. Den vil være meg til stor nytte fremover.

Og til slutt, hva vil du ønske fanene til Tiveta Innredninger AS?

Jeg ville ønske dem å oppnå målene sine, å være glade og selvfølgelig friske. Spesialt nå under denne ugunstige pandemiperioden. Og selvfølgelig å følge aktiviteten vår!