Saulius Bagdonas

Saulius Bagdonas

Okkupasjon: Arbeidsleder

Telefon: +47 459 79 305

E-post: saulius@tiveta.no

Saulius begynte å jobbe i selskapet i 2017. Etter å ha jobbet som snekker i et halvt år, ble han arbeidsleder, noe som førte til at han kom til Norge. Etter å ha utført ulikt arbeid i byggesektoren i 18 år, integrerte han seg veldig godt i teamet. Han jobbet med gjennomføring av følgende prosjekter: Renovering av Bakkely boligområde, bygging av Benterud skole, Lilleaker Vest boligområde, Østensjøveien 16 kontorprosjektet. Han er også ansvarlig for dokumentering av arbeidskvalitet og sikkerhet samt administrasjon av sosiale nettverk. For tiden deltaker Saulius i bygging av Røa Torg boligområde.