Martynas Šakalys

Martynas Šakalys

Okkupasjon: Daglig leder

Telefon: +47 968 40 716

E-post: ms@tiveta.no

Martynas har jobbet i byggebransjen i over 10 år. Etter å ha godt analysert det norske markedet og dets behov stiftet han Tiveta Innredninger AS i 2012. Som vanlig, i begynnelsen var det ikke lett, selskapet hadde bare noen få ansatte. Alle bestillinger kom fra den private sektoren. Bare mye senere, etter å ha akkumulert en stor kunnskapskapital, begynte selskapet å utvide sin virksomhet og få en sikker posisjon i markedet. Det beviser bare nok en gang at stahet og jernvilje er den virkelige nøkkelen til forretningssuksess. I dag fortsetter direktøren å utvide omfanget av virksomheten i byggesektorene i to land – Norge og Litauen.