Lina Surkytė

Lina Surkytė

Okkupasjon: Regnskapsfører

Telefon: +47 954 96 662

E-post: Lina@tiveta.no

Lina er selskapets regnskapsfører. Denne kvinna som har jobbet i selskapet helt fra starten, takler dette arbeidet som krever mye omhyggelighet, veldig godt. Lina vitnet utviklingen av hele mekanismen fra et numerisk perspektiv. Hennes ansvarsområde omfatter et bredt spekter av funksjoner: å sikre lovlighet av finansielle operasjoner og registrere dem på en riktig måte, utforme regnskapspolitikk i samsvar med regnskapslover og i henhold til selskapets struktur og særegenheter, og dermed sikre selskapets økonomiske stabilitet.